Hat Sanatı ve El Yazma Kuran-ı Kerim

Bilindiği üzere İslam inanç dünyasının kutsal kitabı Kuran-ı Kerim’dir.

Mukaddes kitabımız Kuran-ı Kerim dünyada en çok yazılan kitaptır. Bilinen en eski yazma Kuran-ı Kerim 7. yüzyıla aittir.

Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim ilk defa Hz. Ömer ve Hz. Ebubekir’ in isteğiyle kitap haline gelmiştir.

Hz. Osman zamanında ise İslam ile şereflenecek kavimlere gönderilmez için çoğaltılmaya başlanmıştır. Bu sayede kısa zamanda tekrar yazılıp, süslenip ( tezhiplenip) , ciltlenerek farklı toplumlara ulaştırılan Kuran- Kerimler gönderildikleri toplumların kültür ve sanat zevkiyle harmanlanıp çoğaltılmıştır.

Emevi, Abbasi, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Memlük,  Safevi, Türkmen gibi Müslüman devletler döneminde yazılan Kuran-ı Kerim , Osmanlı İmparatorluğu döneminde de en güzel örneklerini vermeye devam etmiştir. Özellikle İstanbul’un fethinden sonra hat sanatı çok hızlı bir şekilde gelişmiştir.

Osmanlı İmparatorluğunda 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar, özellikle 2. Beyazıd, Kanuni Sultan Süleyman, 2. Ahmed , 2. Mustafa ve 2. Mahmud dönemlerinde sanata ve sanatçıya çok kıymet verilmiştir. ve yine bu padişahların devrinde, dönemin en iyi hattatları tarafından; Kuran, cüz, en’am, kıt’a, murakka, hilye-i şerif ve hat levhalar yazılmıştır.

Osmanlı Dönemi’nin en önemli hattatlarının başında  Şeyh Hamdullah, Ahmed Karahisari, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Hafız Osman gelmektedir.

İslamiyeti seçen medeniyetlerin, yüzyıllar boyunca sanatsal zevklerini ve becerilerini yansıttıkları en önemli alanlardan biri Hat Sanatı ve özellikle de Kuran-ı Kerim’in kendisi olmuştur. Bu önemi ; günümüze ulaşan eserlere baktığımızda bizler de görmekteyiz. Her biri cennet bahçesini andıran, bu ince sanatın ustalarını rahmetle anıyoruz.

 

 

prestijantik@gmail.com

05326449902

Bizi arayın!

Ücretsiz Ekspertiz Hizmetimizden Faydalanın

Antika Eşyalarınızı Değerinde Alalım

error: En İyi Fiyat Garantisiyle! 0532 644 99 02