Antika Mühürler

Mühür

Osmanlı sosyal ve resmî yaşamında mühürlerin çok önemli bir yeri vardır.
Mühür denildiğinde akla hem baskıyı sağlayan küçük araç , hem de basıldığı yerde ortaya çıkan iz gelir. Sade vatandaştan padişaha kadar hemen herkes , mektup , senet , karar gibi evrakların altına imza koymak gerektiğinde kullanmak üzere yanlarında mühür taşımışlardır. Mühür , basıldığı kağıda resmî bir kimlik vermiştir.
Dilekçe ve mektup gibi belgelerde yalnız mühür veya imza bulunurken , önemli ve resmî kağıtlarda, mahkeme ilâm ve hüccetlerinde hem imza hem mühürün bir arada kullanıldığı görülmüştür. Bu, belgenin sahte olmadığını göstermesi bakımından çok önemlidir.
Osmanlı sosyal hayatında üç çeşit mühür kullanılmıştır:
Birincisi ; kişilerin kendi adlarına kazdırdıkları ve imza yerine kullandıkları şahsî mühürler ,
İkincisi ; kuruluşlar adına kazdırılan ve bu kuruluşları temsil eden yetkililerin kullandıkları mühürler ( makam mühürleri ) , ve üçüncüsü de vakıf kütüphanelerindeki kitapların mühürlenmesinde kullanılan vakıf mühürleridir.

 

Mühür 1

 

prestijantik@gmail.com

05326449902

Bizi arayın!

Ücretsiz Ekspertiz Hizmetimizden Faydalanın

Antika Eşyalarınızı Değerinde Alalım

Osmanlı İşlemeleri ( Tekstil )

  • İşlemeli yağlık

Osmanlı insanının hemen her anına eşlik eden işlemeler, giyecekten , askeri malzemeye kadar çok geniş bir alanda uygulanmıştır. Bu geniş uygulama alanı işlemeciliğin bir iş kolu olarak gelişmesini sağlamıştır. Bunun neticesinde her biri eşsiz güzellik ve zerafette olan eserler ortaya çıkmıştır. Osmanlı döneminde, ev eşyalarının oldukça sade oluşu , dekorasyonda dokumalara ve işlemelere çokça yer verilmesini sağlamıştır. Evler yer yaygıları , duvar örtüleri , pencere , kapı , dolap ve ocak perdeleri gibi işlemelerle süslenir , odalarda bulunan sedirlerin üzeri işlemeli yastık ve minderlerle döşenirdi. Ev dekorasyonunda kullanılan işlemelerin yanında yorgan yüzleri , yatak örtüleri , bohçalar , stil örtüleri , sofra örtüleri , kavuk örtüleri , ayna örtüleri , berber önlükleri , seccadeler , kenarları işlemeli destimal , abdest havluları , gelin duvakları , mendiller , yağlıklar , peşkirler , bel kuşakları , dini temalı örtüler , Bindallı adı verilen gelin elbiseleri, üç etek entariler, cepken ve şalvar gibi giysiler ve daha pek çok tekstil ürünü Osmanlı döneminin vazgeçilmez işlemeli eşyalarındandı.

 

prestijantik@gmail.com

05326449902

Bizi arayın!

Ücretsiz Ekspertiz Hizmetimizden Faydalanın

Antika Eşyalarınızı Değerinde Alalım

Hat Sanatı ve El Yazma Kuran-ı Kerim

Bilindiği üzere İslam inanç dünyasının kutsal kitabı Kuran-ı Kerim’dir.

Mukaddes kitabımız Kuran-ı Kerim dünyada en çok yazılan kitaptır. Bilinen en eski yazma Kuran-ı Kerim 7. yüzyıla aittir.

Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim ilk defa Hz. Ömer ve Hz. Ebubekir’ in isteğiyle kitap haline gelmiştir.

Hz. Osman zamanında ise İslam ile şereflenecek kavimlere gönderilmez için çoğaltılmaya başlanmıştır. Bu sayede kısa zamanda tekrar yazılıp, süslenip ( tezhiplenip) , ciltlenerek farklı toplumlara ulaştırılan Kuran- Kerimler gönderildikleri toplumların kültür ve sanat zevkiyle harmanlanıp çoğaltılmıştır.

Emevi, Abbasi, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Memlük,  Safevi, Türkmen gibi Müslüman devletler döneminde yazılan Kuran-ı Kerim , Osmanlı İmparatorluğu döneminde de en güzel örneklerini vermeye devam etmiştir. Özellikle İstanbul’un fethinden sonra hat sanatı çok hızlı bir şekilde gelişmiştir.

Osmanlı İmparatorluğunda 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar, özellikle 2. Beyazıd, Kanuni Sultan Süleyman, 2. Ahmed , 2. Mustafa ve 2. Mahmud dönemlerinde sanata ve sanatçıya çok kıymet verilmiştir. ve yine bu padişahların devrinde, dönemin en iyi hattatları tarafından; Kuran, cüz, en’am, kıt’a, murakka, hilye-i şerif ve hat levhalar yazılmıştır.

Osmanlı Dönemi’nin en önemli hattatlarının başında  Şeyh Hamdullah, Ahmed Karahisari, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Hafız Osman gelmektedir.

İslamiyeti seçen medeniyetlerin, yüzyıllar boyunca sanatsal zevklerini ve becerilerini yansıttıkları en önemli alanlardan biri Hat Sanatı ve özellikle de Kuran-ı Kerim’in kendisi olmuştur. Bu önemi ; günümüze ulaşan eserlere baktığımızda bizler de görmekteyiz. Her biri cennet bahçesini andıran, bu ince sanatın ustalarını rahmetle anıyoruz.

 

 

prestijantik@gmail.com

05326449902

Bizi arayın!

Ücretsiz Ekspertiz Hizmetimizden Faydalanın

Antika Eşyalarınızı Değerinde Alalım

Bindallı Bohça ve Osmanlı İşleme Eserler

 

 

 

Antika el yazma kitaplar, tezhipli Kuran-ı  Kerimler, özenle işlenmiş motifler içerisinde – işlemelerindeki renk yelpazesi azımsanamayacak kadar çeşitli olan halı ve kilimler, sofralarda yemek yerken üzerimiz leke olmasın diye dizlerimizin üzerine örttüğümüz ince ince işlenmiş yağlık tekstil işlemeler, hattat ustalarının Osmanlı Türkçesi ile  yazdıkları, bakanlara görsel şölen sunan ve aynı zamanda okuyanlara da “maddemi ağır mana mı sorusunu sorduran”  hat levhalar, ve bunlar gibi bir çok eser çeşidini Osmanlı Sanatında görmekteyiz.

 

 

 

Yukarıdaki resimlerde ise Osmanlı bindallı yastık ve bindallı bohça resimleri görmektesiniz. Dival işi tekniği kullanılarak hazırlanmış olan bu iki bindallı eser ve bunlar gibi bindallı gelinlikler, ceketler günümüzde hala bir çok evde olmakla beraber dolapların arka bölümlerinde saklanmakta, çürümeye terk edilmekte ve ne yazık ki can çekişmekteler. Bu tip eşyalarınızı daha doğrusu bindallı eserlerinizi dolap arkalarında, depolarda çürümeye terk etmek yerine antika alan yerlere değerinde satmanızda her iki taraf için büyük fayda vardır.  Bindallı kıyafetler, bohçalar, yastıklar ve yazının başında bahsi geçen hat levha, el yazma Kuran-ı Kerim ve tabiki işleme eserlerinizin alıcısı olmak , gelecek nesillere daha sağlam  ve daha kondisyonlu taşımak için bir aracı olmak niyetindeyiz. Eserlerinizi değerinde almak istiyoruz. Aşağıdaki iletişim yollarından bize ulaşabilirsiniz. İlginiz için teşekkürler. En İyi Fiyat Garantisiyle sizleri bekliyoruz.

 

prestijantik@gmail.com

05326449902

Bizi arayın!

Ücretsiz Ekspertiz Hizmetimizden Faydalanın

Antika Eşyalarınızı Değerinde Alalım

Antika El Yazma Dua Kitapları ve Kuran-ı Kerim

Osmanlı döneminde hattatların kaleme alıp yazılan , tezhip ustalarının maheretli elleriyle süslenen ve en son cilt ustasının kitabı ciltlemesiyle tamamlanan, el yazma bir çok Kuran-ı Kerim ve dua kitabı günümüze ulaşabilmiştir.
Elinizde bulunan el yazma dua kitapları ve el yazma Kuran-ı Kerim hakkında bilgi almak için bizi aramanız , ürünlerin birkaç fotoğrafını mail ya da whatsapp numaramıza yollamanız yeterlidir. Satarak değerlendirmek istediğiniz el yazma kitaplar için de bizimle iletişime geçmeniz yeterli olacaktır.
Prestij Antik olarak sahip olduğunuz ürünleri en iyi fiyatlara almaktayız.

 

 

prestijantik@gmail.com

05326449902

Bizi arayın!

Ücretsiz Ekspertiz Hizmetimizden Faydalanın

Antika Eşyalarınızı Değerinde Alalım

Antika Osmanlı Savaş Aletleri

Türklerin tarih boyunca kullandıkları savaş aletlerinin başında; ok ve yay gelmektedir.Bunun yanında mızrak, kılıç, balta, kalkan, miğfer, zırh, cevşen, zemberek, kama kullanılmıştır.
Ok ve yay Türk tarihinin başından beri kullanılmış olup çok farklı türlerde örnekleri görülmektedir.
Türk kılıçlarının kendine özgü hatları vardır. Sert madenden yapılıp düşman kılıçlarına oranla daha kısa olan kılıçların kullanımı oldukça rahattı.
Eski Türk mezarlarında kılıç, meç( kısa kılıç), mızrak(kargı,süngü), bıçak, gürz(topuz), hançer, kama, kamçı gibi yakından kullanılan çeşitli savaş aletleri bulunmuştur. Kılıçlar ‘kın’ adı verilen kılıf içinde taşınırdı.
Kalkanlar; yakın savaşlarda aynı zamanda saldırı aracı olarak da kullanılmıştır. Üzerlerine yapılan süsleme işçiliği Türk sanatında büyük önem arz etmektedir.
Miğfer; tepesi sivri ve fes şeklindedir. Her dönem kullanılmıştır.
Zırh, Avrupalıların hareket kabiliyetini oldukça kısıtlayan , ağır ve kalın zırhlara karşılık, Türkler hep küçük metal levhaların birleştirilmesiyle oluşturulan hafif zırhlar kullanmışlardır.
Cevşen, genelde boyun ve omuzlardan itibaren kolları korumak için kullanılan ‘ örme zırhtır’.
Prestij Antik olarak her türlü antika savaş aletleri ile ilgilenmekteyiz. Sizde elinizde bulunan antika savaş ekipman ve eserlerin değerini öğrenmek ve değerlendirmek istiyorsanız e-posta yoluyla ya da whatsapp uygulamasıyla bize fotoğraflarını atmanız yeterli olacaktır.

 

 

 

 

prestijantik@gmail.com

05326449902

Bizi arayın!

Ücretsiz Ekspertiz Hizmetimizden Faydalanın

Antika Eşyalarınızı Değerinde Alalım

Antika Eski Plaklar

Eski Plak- Zeki Müren

 

Eski Plaklar günümüzde yerini CD ve DVD lere bırakmıştır. Sizlerde elinizdeki eksi plaklarınızı değerlendirmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

prestijantik@gmail.com

+905326449902

Bizi arayın!

Ücretsiz Ekspertiz Hizmetimizden Faydalanın

Antika Eşyalarınızı Değerinde Alalım

Antika Seramik

Antika Seramik

Antika Seramik 2

Osmanlı döneminde İstanbul Topkapı Sarayında seramik atölyesi kurulmuş olsa da, bu sanatın asıl geliştiği yer  İznik şehridir. Osmanlıda “Evani” kelimesi olarak bilinen seramik Farsça dilinden geçmiştir. Seramiklerin üstüne yapılan sanatsal çalışmalar ile zamanının ekonomik, kültürel ve siyasi  değerlendirmeleri yorumlanabilmektedir. Prestij Antik olarak her türlü seramik obje ile ilgilenmekteyiz. Sizde elinizde bulunan seramik eserlerin değerini öğrenmek ve değerlendirmek istiyorsanız e-posta yoluyla ya da whatsapp uygulamasıyla bize fotoğraflarını atmanız yeterli olacaktır.

prestijantik@gmail.com

05326449902

Bizi arayın!

Ücretsiz Ekspertiz Hizmetimizden Faydalanın

Antika Eşyalarınızı Değerinde Alalım

Antika Kuran-ı Kerim

Antika Kuran-ı Kerim

El yazması eserler kültür mirasımızın en önemli ürünleridir. Pek çok konuda -tarih,felsefe,din, astroloji vb. – günümüze kadar ulaşan el yazma eserler içinde Kuran-ı Kerimler önemli yer teşkil etmektedir. Manevi olarak değer biçemeyeceğimiz el yazma Kuran-ı Kerimleri sanatsal bir bakış açısıyla değerlendirmekteyiz. Bu bağlamda eserin ; tezhip yani süsleme sanatına, yazı kalitesine, dönemine ve yazan hattatına bakmaktayız. Sizde elinizde bulunan el yazma eserlerin değerini öğrenmek ve değerlendirmek istiyorsanız e-posta yoluyla ya da whatsapp uygulamasıyla bize fotoğraflarını atmanız yeterli olacaktır.

prestijantik@gmail.com

05326449902

Bizi arayın!

Ücretsiz Ekspertiz Hizmetimizden Faydalanın

Antika Eşyalarınızı Değerinde Alalım

 

Antika İğne Oyaları

Antika İşleme Oyası 1

Antika İşleme Oyası 2

Geleneksel el sanatlarımızın en önemli örneklerinden biriside oyalardır. Oyalar; süslemenin ve süslenmenin yanında taşıdıkları mesajlarla bir iletişim aracı olarak da kullanılmışlardır. Bayanlar en çok eşarplarını süslemek için kenarlarına oyalar yapmışlardır. Bunun yanında, iğne oyası ile yapılan ve genç kızların çeyizlerinde bulunan salon takımlarına ve havlu kenarlarına rastlamaktayız. En eski örnekleri ipek iplik ile yapılırken, pamuk iplikler ile yapılanlarına da sıkça rastlamaktayız. Günümüzde ise ucuz olduğu için naylon iplik ile yapılmaktadır. Sizde elinizde bulunan oyaların antika değerini öğrenmek ve değerlendirmek istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

prestijantik@gmail.com

05326449902

Bizi arayın!

Ücretsiz Ekspertiz Hizmetimizden Faydalanın

Antika Eşyalarınızı Değerinde Alalım

 

Antika İşleme Oyası 3

Antika İşleme Oyası 4